Ruling On An Imaam Leading The People In Ramadaan From The Mushaf During Ishaa And Taraweeh – Shaykh Abu Abdir Rahmaan Yahyaa Bin Alee Al-Hajooree

Shaykh Abu Abdir Rahmaan Yahyaa Bin Alee Al-Hajooree was asked: ‎السؤال: عندنا إمام يؤم بالناس في صلاة العشاء والتراويح في […]