How The Taraweeh Prayer Is Conducted If Pandemic Continues Until Ramadaan

The Mufti Abdul Azeez Aali-Shaykh, hafidahullah, said, بالنسبة لصلاة التراويح في البيوت خلال شهر رمضان لهذا العام لتعذر إقامتها في […]

Ruling On An Imaam Leading The People In Ramadaan From The Mushaf During Ishaa And Taraweeh – Shaykh Abu Abdir Rahmaan Yahyaa Bin Alee Al-Hajooree

Shaykh Abu Abdir Rahmaan Yahyaa Bin Alee Al-Hajooree was asked: ‎السؤال: عندنا إمام يؤم بالناس في صلاة العشاء والتراويح في […]