Ruling On Saying Merry Christmas – Shaykh Ibn Uthaymeen, Shaykh Saalih al Fawzaan and Shaykh Abu Abdir Rahmaan Yahyaa bin Alee Al-Hajooree

Ash-Shaykh al-Uthaymeen, may Allah have mercy upon him, said: “Congratulating the kufaar for the holiday of Christmas or other than […]